JB 1999/214, No 21-06-1999, , 99/266 (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Rechtsmiddelverwijzing

Samenvatting

Brief van de voorzitter van de Raad voor Rechtsbijstand. In deze brief was niet vermeld dat tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om schadevergoeding een bezwaarschrift bij de Raad, dan wel een beroepschrift bij de bevoegde bestuursrechter kon worden ingediend. De Nationale Ombudsman overweegt dat tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift beroep bij de rechter mogelijk was. Voor zover het verzoek om schadevergoeding van verzoeker gebaseerd was op de niet tijdig genomen beslissing op het bezwaarschrift, was het afwijzende besluit van 23…

Verder lezen
Terug naar overzicht