JB 1999/238, No 08-07-1999, , 99/305

Inhoudsindicatie

Privacy

Samenvatting

Het Gak heeft geweigerd om verzoeker inzage te verstrekken in de volledige medische rapportage van de psychiater omdat rechtstreekse kennisname van onderdelen van deze rapportage schadelijk voor hem zou zijn. Deze weigering strookt echter niet met het absolute karakter van het inzagerecht en de regeling ervan in de WPR, noch met het absolute karakter van het GAK-privacyreglement dat op basis van de WPR is opgesteld.

Uitspraak

Klacht

Op 17 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Eindhoven, met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht