JB 1999/259, No 27-08-1999, , 99/371

Inhoudsindicatie


Samenvatting

Uit het onderzoek is niet gebleken dat er binnen acht weken na de ontvangst van de aanvragen – respectievelijk vóór 24 april 1998 en vóór 4 mei 1998 – op deze aanvragen is beslist, of dat mededelingen zijn gedaan waarin een redelijke termijn wordt genoemd als bedoeld in de art. 4:13 en 4:14 Awb. Ook is uit het onderzoek niet gebleken dat binnen acht weken na de ontvangst van de aanvragen het legalisatieonderzoek is opgeschort op grond van art. 4:15 jo. art…

Verder lezen
Terug naar overzicht