JB 1999/261, EHRM 27-09-1999, , 31417/96, 32377/96 (met annotatie van H. Janssen)

Inhoudsindicatie

Persoonlijke levenssfeer, Proportionaliteit

Samenvatting

Art. 8 EVRM omvat mede het recht op seksuele privacy. Onderzoek door de Britse militaire autoriteiten naar de seksuele voorkeur van werknemers valt onder de reikwijdte van art. 8 EVRM en moet aldus worden bezien als een inbreuk op de privacy van de klagers, hetgeen niet werd betwist door de Britse regering. De inbreuk kon echter niet worden verenigd met de eisen die art. 8 lid 2 EVRM stelt ten aanzien van de noodzaak daarvan in een democratische samenleving. Het hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht