JB 1999/81, Rechtbank Maastricht 25-02-1999, , 98/1542 + 98/1081 + 98/1700 + 98/1496 +
98/1506 BESLU Z DAL (met annotatie van ARN)

Inhoudsindicatie

Mandaat, Verklaring van geen bezwaar

Samenvatting

Door de gemachtigde van eiseres sub 2 is aangevoerd, dat verweerder geen gebruik had mogen maken van de verklaringen van geen bezwaar, aangezien zij niet in mandaat afgegeven hadden mogen worden en mitsdien onbevoegd genomen zouden zijn. Daarbij heeft hij beroep gedaan op de uitspraak van de Afdeling van 28 oktober 1997 (AB 1997, 458). In deze uitspraak wordt het in mandaat door een ambtenaar goedkeuren van een bestemmingsplan ontoelaatbaar geacht, nu die goedkeuringsprocedure zodanige overeenkomsten…

Verder lezen
Terug naar overzicht