JB 2000/131, No 10-03-2000, , 2000/091

Inhoudsindicatie

Hoorzitting

Samenvatting

Verzoekster klaagt erover dat de huurcommissie in het ressort Amsterdam niet heeft willen ingaan op haar verzoek om wijziging van de datum van een hoorzitting die zou worden gehouden in het kader van het verzoek aan de huurcommissie om uitspraak te doen over de door de verhuurder van verzoekers woning voorgestelde huurprijsverhoging. Verzoekster heeft om wijziging van de zittingsdatum gevraagd, omdat zij op diezelfde dag in het ziekenhuis zou verblijven voor een kijkoperatie aan haar enkel. De huurcommissie stelt zich op het standpunt dat er in verzoeksters geval geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht