JB 2000/132, No 10-03-2000, , 2000/093

Inhoudsindicatie

Actieve informatieverstrekking

Samenvatting

Verzoekster klaagt erover dat de USZO-beambte hem geen duidelijk antwoord heeft gegeven op zijn diverse schriftelijke en telefonische verzoeken om uitleg met betrekking tot de van hem teruggevorderde, maar volgens hem nooit ontvangen uitkering over de maand februari 1995. Vaststaat dat verzoeker in het jaar 1995 teveel uitkering heeft ontvangen omdat de door verzoeker medio maart aan de betreffende uitkeringsinstantie opgegeven looninkomsten van de maand februari ten onrechte niet werden verrekend. Verzoeker ontving in maart weliswaar een verantwoording van onder meer de getotaliseerde herberekeningen van zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht