JB 2000/18, No 20-12-1999, , 99/513 (met annotatie van A.R.N.)

Inhoudsindicatie

Vergoeding kosten rechtsbijstand, Klachtenprocedure

Samenvatting

Een klachtenprocedure heeft een laagdrempelig karakter. Dit betekent dat deze procedure in beginsel zonder problemen kan worden gevoerd zonder (rechts-)bijstand. Kosten gemaakt in het kader van een klachtenprocedure moeten dan ook voor rekening van de betrokken klager blijven, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit geldt ook voor kosten gemaakt vóór de klachtenprocedure om de gedraging waarover wordt geklaagd recht te zetten. In dit geval is niet gebleken van een bijzondere omstandigheid die aanleiding zou moeten geven tot afwijking…

Verder lezen
Terug naar overzicht