JB 2000/317, No 14-09-2000, , 2000/313 (met annotatie van R.M.P.G.N.-C.)

Inhoudsindicatie

Verzoek om ambtshalve vermindering belastingaanslag afgewezen

Samenvatting

De door verzoekster in haar aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 1995 geclaimde zelfstandigenaftrek wordt door de inspecteur geweigerd. Het tegen de belastingaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 gemaakte bezwaar is buiten de bezwaartermijn ingediend. Op die grond wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Daarnaast merkt de inspecteur het materiële geschilpunt aan als een verzoek om ambtshalve herziening van de belastingaanslag. Dit verzoek wordt afgewezen omdat verzoekster, volgens de belastingdienst, niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

Nadat het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht