JB 2000/41, No 16-12-1999, , 99/500 (met annotatie van ARN)

Inhoudsindicatie

Hoorplicht in de bezwaarschriftprocedure, Telefonisch horen, Plaats van horen

Samenvatting

Ingevolge art. 12 lid 1 Reglement behandeling bezwaarschriften Lisv bepaalt de uitvoeringsinstelling de plaats van de hoorzitting. Het beleid van het Gak – dat is ingegeven door praktische overwegingen – is dat de behandeling van bezwaar- en beroepschriften in premiezaken centraal op het Hoofdkantoor in Amsterdam wordt afgedaan. Alleen de beroep- en bezwaarschriften die betrekking hebben op uitkeringen worden door een districtskantoor afgedaan. Indien er echter zwaarwegende redenen worden aangevoerd die het houden van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht