JB 2000/43, No 06-01-2000, , 2000/006

Inhoudsindicatie

Rechtszekerheid

Samenvatting

Uit het oogpunt van rechtszekerheid moet een uitkeringsgerechtigde er op kunnen vertrouwen dat de met zijn uitkering gemaakte fouten correct worden hersteld en dat op een onherroepelijk geworden beslissing met betrekking tot een correctie in het algemeen niet ten nadele van betrokkene wordt teruggekomen. Voor een nieuwe herziening ten nadele van de uitkeringsgerechtigde is slechts plaats in geval dat is gebleken van feiten of omstandigheden die bij het nemen van het vorige besluit niet bekend waren of dat konden zijn. Daarvan is in de regel geen sprake indien een besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht