JB 2000/85, No 02-02-2000, , 2000/032

Inhoudsindicatie

Toezicht, Klachtbehandeling, Zorgvuldigheid

Samenvatting

Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Inspecteur voor de Gezondheidszorg te Rijswijk de door hem en een aantal anderen in november 1996 ingediende klachten over de afdeling kinderpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ) te Rotterdam heeft behandeld. Verzoeker klaagt erover dat noch de klagers noch de kinderen door de inspecteur zijn gehoord.

De ombudsman stelt voorop dat in een klachtenprocedure als de onderhavige het verloop daarvan door de betrokken inspecteur wordt bepaald. Zijn klachtenonderzoek moet erop gericht zijn de feiten vast te…

Verder lezen
Terug naar overzicht