JB 2001/144, No 27-03-2001, , 2001/085

Inhoudsindicatie

Verdaging afhandeling bezwaar slechts bij uitzondering

Samenvatting

Een dergelijke verdaging is bedoeld voor bijzondere gevallen. Door het standaard, of structureel gebruik maken van de mogelijkheid om de beslissing op een bezwaarschrift met vier weken te verdagen komt het bestuursorgaan de ingevolge art. 7:10 Awb op hem rustende rechtsplicht niet na.

Uitspraak

Klacht

Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede hem in zijn klacht over de behandelingsduur van bezwaarschriften bij brief van 4 februari 2000 niet ontvankelijk heeft verklaard, omdat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht