JB 2001/204, No 14-05-2001, , 2001/138

Inhoudsindicatie

Postbezorging

Samenvatting

Verzoeker klaagt erover dat het ministerie heeft meegedeeld dat hij brieven bestemd voor de Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO) te Emmen voortaan niet meer mocht afgeven bij de postkamer van het ministerie maar zelf moest verzorgen voor verzending.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de minister mag verlangen dat om efficiency-redenen aanvragen inzake ziektekostenvoorzieningen worden ingediend bij DZVO te Emmen.

Uitspraak

Klacht

Verzoeker klaagt erover dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hem bij brief van 12 juli 1999 heeft meegedeeld dat hij brieven bestemd…

Verder lezen
Terug naar overzicht