JB 2001/25, No 21-11-2000, , 2000/360 (met annotatie van R.M.P.G.N.-C. )

Inhoudsindicatie

Zoekraken originele documenten als gevolg van reorganisatie belastingdienst

Samenvatting

Voor het vaststellen van de aanslagen inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen over het jaar 1995 heeft de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, vestiging Zaltbommel de accountant van verzoekers om toezending van enige originele documenten verzocht. Het betrof originele huurcontracten, nota’s en betalingsbewijzen van alle kosten en lasten.

Nadat de aanslagen conform de gedane aangiften zijn vastgesteld, worden die ingezonden originele documenten niet retourgezonden. Na een herhaald verzoek daarom bericht de belastingdienst aan de verzoekers dat, …

Verder lezen
Terug naar overzicht