JB 2001/265, No 26-07-2001, , 2001/226 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Informatieverstrekking, Klachtbehandeling, Onbehoorlijke gedragingen

Samenvatting

Niet informeren door (verzekeringsarts van) Gak over wijze waarop kan worden opgekomen tegen de uitkomst van een zgn. second opinion onderzoek. Nationale ombudsman geeft deze gedraging het predikaat onbehoorlijk en komt met een aanbeveling. Te enge – en daarmee onbehoorlijke – interpretatie door Gak van het begrip “gedraging” in art. 9:1 Awb. Ook de handelingen van een voor het Gak werkzame onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsarts vallen onder de definitie.

Uitspraak

Klacht

Verzoekster klaagt over…

Verder lezen
Terug naar overzicht