JB 2001/288, No 10-08-2001, , Openbaar rapport 2001/242 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Beslissingstermijn, Persoonlijke gegevens verstrekken aan derden, Gedragingen niet behoorlijk

Samenvatting

Onbehoorlijk is de verdaging door USZO van de beslissing op een bezwaarschrift. Bij overschrijding van de reguliere termijn van 6 weken (art. 7:1 lid 1 Awb) en de daarop volgende verdaging van 4 weken (art. 7:1 lid 3), was voor het bestuursorgaan verder uitstel niet mogelijk anders dan in en na overleg met verzoeker. In casu stemde verzoeker niet in met de extra verdaging. Eveneens onbehoorlijk is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht