JB 2001/335, No 10-10-2001, , 2001/316

Inhoudsindicatie

Verhouding publiek- en privaatrecht, Schakelbepaling, Beleidswijziging, Nadere voorwaarden voor verhuur en verkoop, Vooroverleg, Redelijke termijn, Tijdig informeren

Samenvatting

Klacht over de onderzochte gedragingen van het college van B&W is gegrond wat betreft 1) het zonder vooroverleg met betrokkenen stellen van nadere eisen, 2) het niet in acht nemen van een redelijke termijn voor het in werking laten treden van de nieuwe verkoopvoorwaarden en 3) het niet-tijdig informeren van kopers.

Op grond van art. 3:1 lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht