JB 2001/43, No 28-12-2000, , 2000/374

Inhoudsindicatie

Toezicht, Informatieverstrekking aan pers, Klachtbehandeling, Ontvangstbevestiging, Horen, Klachtbehandelaar

Samenvatting

Dat de pers eerder kennis heeft kunnen nemen van de aan verzoeker persoonlijk gerichte brief dan het moment waarop verzoeker zelf op reguliere wijze van deze brief heeft kennis kunnen nemen. Het streven naar een zo volledig mogelijke informatieverstrekking mag niet tot gevolg hebben dat degene voor wie de informatie in de eerste plaats is bestemd, deze informatie pas later kan vernemen dan derden.

De verplichting tot het versturen van een ontvangstbevestiging vervalt alleen zodra het bestuursorgaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht