JB 2001/85, No 25-01-2001, , 2001/023 (met annotatie van R.J.N. S.)

Inhoudsindicatie

Informatieplicht, Afhandeling correspondentie, Zorgvuldigheid, Correcte bejegening

Samenvatting

Geschil over aanvullende ziektekostenverzekering. Achterstand in premiebetaling? Incasso. Omdat verzoekster van mening was dat geen sprake was van een betalingsachterstand, verzocht zij het Zilveren Kruis (OWM Zilveren Kruis Ziekenfonds UA) en het deurwaarderskantoor waaraan het Zilveren Kruis het incasso had overgedragen, om aan te geven waaruit de gestelde schuld bestond. Uitblijven informatie en beantwoording brieven. De Nationale ombudsman oordeelt dat de handelwijze van het Zilveren Kruis getuigt van een onvoldoende zorgvuldigheid jegens verzoekster. …

Verder lezen
Terug naar overzicht