JB 2002/18, No 18-10-2001, , 2001/324 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Interne klachtbehandeling, Hoorplicht

Samenvatting

Blijkens de MvT bij art. 9:10 Awb vormt de hoorplicht een essentieel onderdeel van de schriftelijke klachtprocedure en wordt het horen om meerdere redenen van belang geacht. Zo wordt aangevoerd dat het horen ertoe kan dienen om nadere informatie te krijgen. Tevens dient het horen de waarheidsvinding. Verder bestaat door middel van het horen van beide partijen de gelegenheid om naar een oplossing te zoeken voor de problemen die ten grondslag liggen aan de klacht en kunnen partijen op elkaars standpunt reageren…

Verder lezen
Terug naar overzicht