JB 2002/218, No 08-05-2002, , 2002/141

Inhoudsindicatie

Hoorplicht, per telefoon, Beginselen van adequate klachtbehandeling

Samenvatting

Verzoeksters gemachtigde had in zijn brief aangegeven dat verzoeker liever telefonisch wilde worden gehoord. Hierop heeft CZ in het geheel niet gereageerd. Dit is niet juist. Om die reden is de onderzochte gedraging op dit punt niet behoorlijk.

De mededeling over de termijnoverschrijding in de brief van verzoeker dient te worden aangemerkt als klacht en niet slechts, zoals CZ dit benoemt, als opmerking. Het behoort vervolgens tot de beginselen van een adequate klachtbehandeling dat in de afdoening…

Verder lezen
Terug naar overzicht