JB 2002/236, No 22-05-2002, , 2002/160

Inhoudsindicatie

Bekendmaking, Beroepsmogelijkheden vermelden

Samenvatting

Het volgende dient te worden vooropgesteld. Uit de toelichting bij de nota van Wijziging op de Aanpassingswet Awb 3 (23 358) volgt dat (de beslissing tot) het leggen van beslag door de ontvanger een besluit is, zij het dat onder andere art. 3:40 Awb – waarin is bepaald dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt – daarop niet van toepassing is.

Van belang is dat de (over-)betekening van het proces-…

Verder lezen
Terug naar overzicht