JB 2002/58, Rechtbank Leeuwarden 19-12-2001, , 00/1063 WAO

Inhoudsindicatie

Besluit, bestuurlijk rechtsoordeel

Samenvatting

Met zijn in zijn brief vervatte rechtsoordeel heeft verweerder in feite beoogd aan eiser mee te delen dat zijn uitkering wordt ingetrokken indien hij zijn voornemen ten uitvoer brengt, waarbij de intreding van het beoogde rechtsgevolg afhangt van het gedrag van eiser. Dit bestuurlijk oordeel loopt vooruit op een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit dat verweerder zal kunnen nemen indien eiser zich daadwerkelijk in Suriname vestigt. Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet in redelijkheid van eiser worden verlangd dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht