JB 2002/61, No 03-12-2001, , 2001/378

Inhoudsindicatie

Advies, Hoorplicht

Samenvatting

Vaststaat dat aan verzoeker geen weergave is toegestuurd van de door de verzekeringsarts vastgestelde beperkingen en mogelijkheden om te functioneren, noch de verzekeringsgeneeskundige rapportage. Verzoeker is aldus onvoldoende geïnformeerd. Dit klemt te meer nu verzoeker volgens de rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige het vermoedelijk niet eens zou zijn met de te nemen beslissingen, en verzoeker aan de arbeidsdeskundige had meegedeeld dat zijn beperking door de verzekeringsarts nauwelijks was besproken. De aangegeven redenen kunnen niet dienen als rechtvaardiging voor het niet voldoen aan het…

Verder lezen
Terug naar overzicht