JB 2003/181, No 11-04-2003, , 2003/87 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Wegbeheer, Schadevergoeding, Terughoudende toetsing N.o

Samenvatting

Volgens vast beleid stelt de Nationale ombudsman zich ter zake van een afwijzing van een verzoek om schadevergoeding terughoudend op en merkt hij een weigering van een bestuursorgaan tot vergoeding van geleden schade alleen dan aan als een niet-behoorlijke gedraging, wanneer de aanspraak van de betrokkene, gezien de gronden waarop deze aanspraak berust, zo evident juist is dat het betrokken bestuursorgaan niet in redelijkheid tot zijn afwijzend besluit heeft kunnen komen.

Uitspraak

Klacht

Beoordeling

1. Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht