JB 2003/205, No 24-04-2003, , 2003/100 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Ontslagvergunning, Bedrijfseconomische redenen, Anciënniteitsbeginsel, Privacybescherming

Samenvatting

Art. 4:1 lid 1 Ontslagbesluit stelt niet als voorwaarde dat de jaarcijfers door een accountant dienen te worden geaccordeerd maar slechts dat de werkgever aannemelijk maakt dat op grond van bedrijfseconomische redenen een of meer arbeidsplaatsen dienen te vervallen. Werkgever heeft aan de hand van cijfermatige gegevens, deels opgesteld door een administratiekantoor, voldoende duidelijk gemaakt dat zijn financiële positie weinig rooskleurig was. De CWI dient tevens na te gaan of een juiste toepassing is gegeven aan het…

Verder lezen
Terug naar overzicht