JB 2003/281, No 07-07-2003, , 2003/213 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Hoorplicht, Kennelijk ongegronde klacht

Samenvatting

De wettelijke regeling met betrekking tot het horen van klachten komt neer op “ja, tenzij”. Dat wil zeggen dat een klager altijd dient te worden uitgenodigd voor een hoorzitting, tenzij (a) de klacht kennelijk ongegrond is, (b) de klager aangeeft geen prijs te stellen op een hoorzitting, (c) de klacht niet-ontvankelijk is of (d) wanneer naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen.

De bepalingen van de Awb zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht