JB 2003/30, No 10-10-2002, , 2002/306 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Storting op rechtsgeldig uitgesloten rekeningnummer, Verrijking

Samenvatting

Van de belastingdienst mag worden verwacht dat hij adequaat reageert op de vermelding op een aangiftebiljet van een rekeningnummer. Per abuis heeft de belastingdienst het bedrag van de teruggaaf gestort op een door verzoekster rechtsgeldig uitgesloten gezamenlijke rekening van haarzelf en haar toenmalige echtgenoot. In beginsel is de belastingdienst gehouden het bedrag van de teruggaaf opnieuw aan verzoekster uit te betalen. Echter, de storting viel in de huwelijksgemeenschap waarvan verzoekster op dat moment deelgenoot was. Ingevolge art. 6:…

Verder lezen
Terug naar overzicht