JB 2003/306, No 17-07-2003, , 2003/227 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Referendum, raadplegend, Politieke binding, Vaststellen vraagstelling, Inspraak, Oproepingskaart. Informatieve tekst, Opkomstprognose, Zorgvuldige klachtbehandeling, Motivering bevindingen klachtonderzoek

Samenvatting

De gemeente Enschede hield op 17 oktober 2001 een raadplegend referendum over de aanwijzing van het noordelijk deel van de Usseleres als gemengd bedrijventerrein zoals voorzien in de Ruimtelijke Ordening-visie (RO-visie). Verzoekster is een vereniging die zich inzet tegen de aantasting van de cultuur-historische waarden van de Usseleres. De raad besloot tot de organisatie van het raadplegend referendum…

Verder lezen
Terug naar overzicht