JB 2003/64, No 11-12-2002, , 2002/379

Inhoudsindicatie

Klacht, Bezwaar, Klachtencommissie

Samenvatting

Wat er ook zij van het aanvankelijk door kantoor Eindhoven ingenomen standpunt dat de klacht(en) betrekking zou(den) hebben op de inhoud van een besluit waartegen een bezwaarprocedure aanhangig was, en dat de klacht(en) om die reden niet in behandeling werd(en) genomen, geldt dat de (voor de bezwaarprocedure verantwoordelijke) afdeling Bezwaar en Beroep tijdens de hoorzitting ter zake van de bezwaarprocedure aan verzoeker heeft laten weten dat de klacht(en) niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht