JB 2003/74, No 17-12-2002, , 2002/386 (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Advies, deskundig, Rechtspraak, effectiviteit, Zorgvuldige besluitvorming

Samenvatting

Klacht over het verrichten van botonderzoek ter vaststelling van minderjarigheid of meerderjarigheid bij alleenstaande minderjarige asielzoekers, terwijl het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarover negatief heeft geadviseerd.

De staatssecretaris was weliswaar niet verplicht het advies op te volgen, maar van de staatssecretaris mocht wel worden verwacht dat gemotiveerd was aangegeven waarom, ondanks het deskundige advies, met betrekking tot de effectiviteit en proportionaliteit van de voorgestelde methode, toch de beslissing werd genomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht