JB 2003/75, No 19-12-2002, , 2002/375

Inhoudsindicatie

Onderzoek uit eigen beweging, Behandelingsduur aanvraag en bezwaarschrift, Adviestermijn, Ontvangstbevestiging bezwaarschrift, Verdagingsbericht, Instemmingsverzoek verdaging, Vermelding rechtsmiddelen

Samenvatting

Een bestuursorgaan dat stelselmatig de wettelijke beslistermijn overschrijdt maakt zich bepaald ongeloofwaardig. Onderzoek uit eigen beweging door N.o. naar de naleving door zorgverzekeraars van de bepalingen van de Awb op het punt van de behandelingsduur van aanvragen en van bezwaarschriften en op het punt van de vermelding van rechtsmiddelen.

De onderzochte zorgverzekeraars doen ontvangen aanvragen doorgaans af binnen de redelijke termijn van acht weken. Art…

Verder lezen
Terug naar overzicht