JB 2004/111, No 22-12-2003, , 2003/491 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Klachtrecht, Tuchtrecht, Rol deken van de Orde van Advocaten

Samenvatting

Op grond van art. 46 c Advocatenwet wordt een klacht over een advocaat ingediend bij de deken van de orde waartoe die advocaat behoort, die vervolgens een onderzoek instelt naar de klacht. Daar de Advocatenwet geen nadere regeling geeft, komt de deken bij de wijze waarop hij een klacht over een advocaat onderzoekt en behandelt een zekere mate van beleidsvrijheid toe. Dit laat onverlet dat de deken moet zorgen voor een behoorlijke klachtbehandeling. Een grondbeginsel…

Verder lezen
Terug naar overzicht