JB 2004/224, No 23-03-2004, , 2004/097

Inhoudsindicatie

Klachtbehandeling, intern, Klachtbehandeling, extern, Klachtbehandeling, verhouding intern-extern

Samenvatting

Hoofdstuk 9 van de Awb is van toepassing op de klachtbehandeling volgens de interne procedure en bevat minimumeisen voor de klachtprocedure. Daarnaast kunnen bestuursorganen aanvullende regels voor interne klachtbehandeling opstellen, in het bijzonder als deze voorschriften extra waarborgen voor de klager bevatten. Deze regels mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Awb.

Uitspraak

Klacht

Verzoekers klagen over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Zwolle…

Verder lezen
Terug naar overzicht