JB 2005/163, No 25-02-2005, , 2005/0054

Inhoudsindicatie

Informatieverstrekking, actief

Samenvatting

Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat bestuursorganen burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie voorzien. Wat betreft de inhoud van een door een bestuursorgaan uit te geven brochure brengt dit vereiste met zich mee dat de hierin van de kant van het bestuursorgaan verstrekte informatie eenduidig en juist is en de burger op deze eenduidigheid en juistheid moet kunnen vertrouwen.

De brochure ‘Hoe zit dat met de WW’ bevat informatie die dermate ontoereikend…

Verder lezen
Terug naar overzicht