JB 2005/274, No 21-07-2005, , 2005/210

Inhoudsindicatie

Motivering, Hoor- en wederhoor, Advies, afwijken van

Samenvatting

Het motiveringsvereiste houdt in dit verband in dat de beslissing van het bestuursorgaan om af te wijken van het advies van de klachtcommissie gedragen dient te worden door feitelijk juiste gegevens of deugdelijke veronderstellingen. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de beslissing van het college om af te wijken van het advies van de klachtcommissie en verzoeksters klacht alsnog ongegrond te verklaren niet aan dat vereiste voldoet. De conclusie van de klachtcommissie dat de klachtbehandeling door de directeur van basisschool…

Verder lezen
Terug naar overzicht