JB 2005/332, No 30-09-2005, , 20050313 (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Besluit, Aanvraag, Ambtshalve beslissen, Fair play, Eenmalige regeling, Motivering, Rechtsmiddelenverwijzing

Samenvatting

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de door de minister gestelde zinledigheid van het plaatsen van een aanvraag om een verblijfsvergunning op grond van de eenmalige regeling onverlet laat dat het niet onmogelijk is om een aanvraag in te dienen voor verlening van die verblijfsvergunning.

Door verzoeker enkel mee te delen dat hij bericht zou krijgen indien hij onder de regeling viel, werd verzoeker de mogelijkheid tot procederen ontnomen. Hiermee heeft de…

Verder lezen
Terug naar overzicht