JB 2005/91, No 17-11-2004, , 2004/451 (met annotatie van NNcumulatief chronologisch register)

Inhoudsindicatie

Voortvarendheid, Correcte bejegening, Redelijkheid, Evenredigheid

Samenvatting

Het vereiste van voortvarendheid geldt voor eenvoudige én ingewikkelde (in casu) zaken. De Wegenverkeerswet geeft niet aan binnen welke termijn het CBR de vorderingsprocedure – ter vaststelling of iemand (on)geschikt is een motorvoertuig te besturen – moet afronden. In casu duurde de procedure bijna veertien maanden. Strijd met het vereiste van voortvarendheid.

Het vereiste van correcte bejegening houdt in dat bestuursorganen in brieven aan burgers een correcte toon aanslaan en ongepaste opmerkingen achterwege laten. …

Verder lezen
Terug naar overzicht