JB 2006/191, RvS 10-05-2006, AW7376, 200506276/1 (met annotatie van AJB)

Inhoudsindicatie

Subsidie, Wettelijke grondslag, Niet-tijdige aanvraag

Samenvatting

Anders dan de rechtbank heeft overwogen, betreft de stimuleringsbijdrage een subsidie als bedoeld in art. 4 lid 1 aanhef en onder b Wet overige OCenW-subsidies. De voorgenomen verstrekking ervan is tevoren aan de beide kamers der Staten-Generaal meegedeeld, nu deze is opgenomen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Aldus is voldaan aan het vereiste van een wettelijk voorschrift als bedoeld in art. 4:…

Verder lezen
Terug naar overzicht