JB 2006/226, No 28-04-2006, , 2006/172

Inhoudsindicatie

Bevoegdheid, Nationale ombudsman, Steekpenningen

Samenvatting

Volgens het toenmalige art. 16 aanhef en onder c Wet Nationale ombudsman, thans art. 9:22 aanhef en onder c Awb is de Nationale ombudsman niet bevoegd een onderzoek in te stellen wanneer de klacht betrekking heeft op een beslissing waartegen beroep mogelijk is of is geweest.

In verzoekers geval is van een dergelijke situatie geen sprake. Weliswaar is de procedure ter legalisatie van verzoekers huwelijksakte met een beslissing in bezwaar afgesloten en was hiertegen beroep mogelijk, maar verzoekers vader…

Verder lezen
Terug naar overzicht