JB 2006/298, No 07-08-2006, , 2006/272 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Ontvangstbevestiging, Klacht niet in behandeling nemen, Motiveringsvereiste, Verwijzing naar ombudsman

Samenvatting

Art. 9:8 Awb geeft een limitatieve opsomming van de gronden om een klacht niet in behandeling te nemen. De Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, had in zijn reactie op de klacht moeten aangeven dat hij de klacht niet in behandeling nam omdat naar zijn oordeel het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. Hij handelde in strijd met het motiveringsvereiste door deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht