JB 2006/313, HvJ EG 04-10-2006, , T-193/04 (met annotatie van M.O-V)

Inhoudsindicatie

OLAF, Beginsel van loyale samenwerking, Verplichting tot aandachtig onderzoek, Verantwoordelijkheid nationale autoriteiten, Huiszoekingsbevel, Lekken informatie, Schending beroepsgeheim, Omkoping, Bescherming van het privéleven en de woning, Aantasting reputatie en beroepseer, Persvrijheid, Beginsel van het vermoeden van onschuld, Recht op een eerlijk proces, Beginsel van daadwerkelijke gerechtelijke bescherming, Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap, Causaliteit, Europese ombudsman, Handeling van wanbestuur, Beginsel van behoorlijk bestuur

Samenvatting

Deze procedure betreft vorderingen van een Duitse journalist van het weekblad…

Verder lezen
Terug naar overzicht