JB 2006/88, No 09-11-2005, , 2005/394 (met annotatie van NN)

Inhoudsindicatie

Klacht, Bezwaar, Niet-ontvankelijk, Fair play

Samenvatting

Het beginsel van fair play houdt voor bestuursorganen in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. Dit brengt mee dat als een burger een klacht indient over een gedraging van een bestuursorgaan, het bestuursorgaan de klacht ook inhoudelijk dient te behandelen, tenzij zich daartoe formele beletselen voordoen.

Het geven van een mvv-advies (mmv = machtiging tot voorlopig verblijf) moet worden aangemerkt als een gedraging in de zin van art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht