JB 2006/89, HvJ EG 16-03-2006, , C-234/04 (met annotatie van NV)

Inhoudsindicatie

Rechterlijke uitspraak, Kracht van gewijsde, Geen verplichting om onjuiste uitspraak met kracht van gewijsde te herzien

Samenvatting

Het gemeenschapsrecht gebiedt een nationale rechter niet om nationale procedureregels die een beslissing kracht van gewijsde verlenen, buiten werking te stellen, ook al zou een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden opgeheven.

Het door de verwijzende rechter aangehaalde arrest-Kühne & Heitz doet hieraan niet af. Zo de in dit arrest geformuleerde beginselen al toepassing zouden kunnen vinden op een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht