JB 2008/100, RvS 12-03-2008, BC6439, 200705442/1 (met annotatie van M.O.-V.)

Inhoudsindicatie

Begrip belanghebbende, Belang, rechtstreeks, Belang, afgeleid, Belang, tegengesteld, Ontheffing verbod tot verwerking bijzondere persoonsgegevens, Tuchtrechtelijke antecedenten, Wettelijk tuchtrecht advocatuur, Onbevoegdheid

Samenvatting

Het Cbp heeft aan de NOvA ontheffing verleend van het verbod tot verwerking van bijzondere (tuchtrechtelijke) persoonsgegevens. Het bezwaar van appellant tegen dit besluit is door het Cbp niet ontvankelijk verklaard omdat hij niet als belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 1 Awb wordt aangemerkt, nu zijn belang slechts een…

Verder lezen
Terug naar overzicht