JB 2011/18, Nationale ombudsman 04-11-2010, , 2010/312

Inhoudsindicatie

Ambtshalve vermindering van in het verleden ten onrechte geheven gemeentelijke belastingen, Termijn waarbinnen verzoek om vermindering plaats moet vinden, geen drie maar vijf jaar, Redelijkheidsvereiste

Samenvatting

Verzoekster heeft in 2001 een woning gekocht. Zij bewoonde die woning niet. X. bewoonde de woning. Hij was ook in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven als bewoner van het pand. Verzoekster kreeg vanaf 2001 aanslagen afvalstoffenheffing, rioolrechten en forensenbelasting. Zij heeft die steeds betaald. In februari 2008 maakte zij bezwaar tegen de aanslagen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht