JB 2016/209, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2643, 201602432/1/R6 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Positie hypotheekhouder, Geen afgeleid belang, Rechtstreeks betrokken belang, Herziening exploitatieplan, Financieel gedeelte exploitatieplan een besluitonderdeel, Geen zienswijze ingediend tegen ontwerp exploitatieplan

Samenvatting

Vaststelling van de eerste herziening van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost’. Vaststaat dat FGH Bank geen grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in art. 8.2 lid 4 en dat zij ook geen gronden in het gebied in eigendom heeft. FGH Bank heeft als hypotheekhouder niettemin een belang dat rechtstreeks bij het besluit tot wijziging van het exploitatieplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht