JB 2016/240, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2903, 201509082/1/R2

Inhoudsindicatie

Besluit, -geen, Meldingsbevestiging, Rechtsgevolg, -niet gericht op ~, Programmatische aanpak stikstof

Samenvatting

Besluit waarbij het college de door vergunninghouder op grond van de Regeling programmatische aanpak stikstof gedane melding van de door hem voorgenomen wijziging van zijn agrarisch bedrijf aan de locatie te plaats, heeft bevestigd. De vraag die partijen verdeeld houdt is of de meldingsbevestiging een besluit als bedoeld in art. 1:3 lid 1 Awb is, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Om als besluit te kunnen kwalificeren is onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht