JB 2016/63, RvS 03-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:205, nr. 201503981/1/A2

Inhoudsindicatie

Subsidie, vaststelling op nihil, Terugvordering voorschot, Financiële verantwoording binnen termijn, Evenredigheid, Belangenafweging, zorgvuldigheid ~, Zorgvuldigheidsgebrek, Tussenuitspraak

Samenvatting

De verleende subsidie is op nihil vastgesteld wegens het niet tijdig afleggen van financiële verantwoording. Het college heeft de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording gebaseerd op het in art. 4:45 lid 2 Awb bepaalde. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling volgt dat de aanvrager moet aangeven welke uitgaven voor de gesubsidieerde activiteit zijn gedaan. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht